Udvalg


Sejlklubbens bestyrelse er i.h.t. vedtægtens §15 bemyndiget til at nedsætte nødvendige udvalg.