Menu

Foredrag 21.marts kl.19:30 i sejlklubben

En fortælling af Anders Heding om en spændende skonnertsejlads fra Bangkok til Limfjorden - uden motor.

Læs om det spændende foredrag i denne pdf