Menu

Aftenkapsejladser 2021 - tirsdagssejlads

aeroe rundt

 

Opstartsmøde 27.04.21 - tilmelding og betaling på opstartsmødet.

 
Første sejlads er den 04.05.21. Der bliver 9 sejladser før sommerferien og 8 sejladser efter sommerferien.

Kapsejladsudvalget.