Menu

Nyt fra kassereren

Kontingent 2020

Kontingentet for det kommende foreningsår fastsættes normalt af generalforsamlingen. Set i lyset af Corona-krisen og deraf afledte forsamlingsforbud er det besluttet, at videreføre kontingentet fra 2019.

Det vil sige, at:

Gruppe 110, Aktive sejlere 400 kr.
Gruppe 115, Aktive roere 400 kr.
Gruppe 120, Partnermedlemskab 250 kr.
Gruppe 140, Ungdom 100 kr.
Gruppe 300, Støttemedlemmer 130 kr.
Kran, store fartøjer op/ned 600 kr.
Kran, små fartøjer op/ned 450 kr.
Landplads: L*B*37 kr. (mål jf. Bådbasen)
og afrundet opad.

Herudover mindre gebyrer for ubenyttede bådvogne, master, joller o.lign.

Der pågår i bestyrelsen overvejelser vedrørende en omlægning af hele kontingentet/ydelsesbetalingen. Dette skulle bl.a. være drøftet på den nu aflyste generalforsamling, men er også udsat indtil videre.

Sejlklubben overgår snarest til at benytte et regnskabsbureau til de daglige forretninger, eftersom kasseren efter udløb af sin periode, udtræder af bestyrelsen. Indbetalingskort/faktura forventes udsendt i løbet af april måned og med en betalingsfrist på 14 dage.