Menu

Aftenkapsejladser 2020

aeroe rundt

Sæsonen starter 28.april hvor der er opstartsmøde i sejlklubben.

Kapsejladserne starter den 5.maj og derefter hver tirsdag kl.19:00 med sidste sejlads 22.september. I september starter vi 18:30. Der er ingen sejladser i juli måned.

Der er grillede pølser 26.maj, 23.juni, 25.august. Den 22. september er der mad efter sejladserne. Vel mødt 28.april til formødet.

Kapsejladsudvalget.