Menu

Marstal Sejlklub afholdt generalforsamling d. 4. marts 2023 kl. 15.00 i sejlklubben. 

 

Konstitutionsmøde den 08.03.2023

Referat af generalforsamlingen

Formandsberetning

Årsrapport kapsejladsafdelingen

Årsberetning roafdelingen

Beretning ungdomsafdelingen

 

— — — — — —


Dagsorden for generalforsamlingen


Indkomne forslag til generalforsamlingen


Følgende modtaget fra Torben Holm:

Mit forslag lyder således, jeg ønsker det oplæst om jeg selv må være forhindret i fremmøde. 

I 1907 indførtes metersystemet formelt i Danmark. 

I 2021 gik Marstal sejlklub tilbage til fod og tommer, i beregningen af pladsleje. Priser mellem 20 og 25 fod og 25 til 30 osv. 

Dette skulle være en forenkling? Men hvorfor en X79 ellerX99 er jo ikke 99 fod, en Bianca 26 er ikke 26 fod. En Bandholm her refererer tallet til M2 så hvorfor gå 114 år tilbage i tiden for at genopfinde et målesystem når meter systemet findes? 

Indfør gruppestørrelser, både under 7m en pris under 8m. anden pris osv. under 9m. under10m. 

Hvad stemmer vi om? Metersystemet eller fod og tommer? 

Venlig hilsen 

Torben Holm

Følgende modtaget fra Jens Naldal:

Som tidligere diskuteret i bestyrelsen ønsker roafdelingen at ændre officielt navn fra ’ro-afdeling’ til ’Marstal Roklub’.

Ønsket om navneskifte skyldes:

  1. Marstal Roklub er det afdelingen alligevel kaldes i det daglige af såvel medlemmer som eksterne partnere
  2. Navneskiftet vil lette roafdelingens virke udadtil. F.eks. i forhold ti kommunikationen med DFfRS og andre roklubber.
  3. Navneskiftet vil åbne op for lettere, og bedre mulighed, fondsansøgninger fra fonde, der fokuserer på rosport.

Det skal understreges at roafdelingen på INGEN måde ønsker at ændre status / tilknytning el. lign. i forhold til Marstal Sejlklub.

På bestyrelsesmødet d. 18. august 2022 blev det besluttet at ønsket skulle tages op på næste generalforsamling.

Citat: Roafdelingens ønske om at ændre navn til Marstal Roklub tages op til næste generalforsamling Citat slut.

Forslaget til ændringer i vedtægterne – navneforandringen – er dermed indsendt til, og behandlet af, bestyrelsen mere end 30 dage før generalforsamlingen som krævet i vedtægterne.

Som jeg læser vedtægterne er det rent praktisk kun teksten i §16 der skal ændres.

Eksisterende §16:

  • 16: For ro-afdelingen gælder ”Love og reglementer for Dansk Forening for Rosport”. 

Forslag til ny §16:

  • 16: For Marstal Roklub gælder ”Love og reglementer for Dansk Forening for Rosport”.