Menu

Ærø Rundt 2024

Øhavets hyggeligste kapsejlads.marstal sejlklub logo
Lørdag 22. juni fra Marstal.

 

Tilmelding via denne formular

 

For kølbåde og motorsejlere. Der sejles efter World Sailing 20/24 DH. Distance 33 sm.

Startgebyr 350 kr. incl morgenmad i klubhuset. Betales på mobilepay 178616. BEMÆRK: Tilmelding er først gyldig når startgebyret er betalt.

Åbn Mobilepay og scan QR-koden

Aktiv 1

Udenøs sejlere ligger gratis i Marstal Havn fra fredag til søndag. Spisning (medbragt mad) sang og musik efter sejladsen.

Tilmelding: Senest 17. juni.

 

Program:

Morgenmad i klubhuset fra kl. 7:00

Skippermøde kl. 8:00

Start kl. 9:30 varselssignal kl. 9:25

Efter sejladsen kl. ca 19 er der spisning af medbragt mad i klubhuset. Vi tænder op i den store grill.

 

Tilmelding via denne formular

 

ÆRØ SEJLFORENING / MARSTAL SEJLKLUB
Ærø Rundt 2024 - Sejladsbestemmelser:

Der sejles efter World Sailing kapsejladsregler 2020-2024 og DH mål.

Banen er ca 33 sømil og går Ærø rundt gennem Mørkedybet, hvor den sydligste grønne
bøje 54º53’38 N 10º32’85 E i den sydlige indsejling til Mørkedybet, den vestligste grønne
bøje 54º56’14 N 10º28’90 E i den nordvestlige ende af Mørkedybet samt ”Søballonen” RW
bøje 54º50’54 N 10º32’85 E i den sydøstlige ende af Søndre Løb til Marstal skal respekteres.

Vises rødt flag fra dommerbåden, startes i retning mod Mørkedybet.

Vises der grønt flag fra dommerbåden, startes der imod Søndre Løb i retning mod Vejsnæs.

Startlinje mellem dommerbåden (i kapsejladsbøjen) og rød bøje.

Mållinje er dog havneindsejlingen til yderhavnen /ved monumentet.

Banen kan evt. forkortes af dommerne. I så fald udlægges en orange bøje og mållinje er imellem denne og dommerbåden.

Kapsejladsen afblæses 12 timer efter start. (Alle får 12 timer).

Start signaler:

Kl. 09:25 Parat 1 skud
Kl. 09:26 Klarsignal og flag P sættes 1 skud
Kl. 09:29 Flag P bjærges 1 skud
Kl. 09:30 Startsignal 1 skud

For tidlig start: En båd, der starter for tidligt, vil ikke blive tilbagekaldt, men vil blive idømt et tillæg til sin sejltid, hvis der ikke foretages korrekt omstart.

FORNØDENT REDNINGSUDSTYR SKAL FOREFINDES OM BORD.

 

Præmier: Der udsættes en præmie for hver 3. startende båd i hvert løb. Desuden overaltpræmie efter DH. Præmieuddeling finder sted i Marstal Sejlklubs klubhus lørdag aften.

Evt. protest skal afleveres skriftligt til dommeren senest 30 minutter efter båden er gået i mål.

Både, der udgår af sejladsen, skal give besked til dommerskibet på VHF kanal 77 eller kontakte dommerbåden på mobiltelefon 22 17 87 64.

God sejlads

sejladsudvalget.