Menu

Standerhejsning 2023

På bestyrelsens vegne vil jeg byde velkommen til jer alle, store som små, unge som lidt ældre, og ikke mindst de mange som har været med i mange år, i er alle lige velkomne.
Vi tager hul på en ny sejlersæson 2023, med forhåbentlig masser af aktivitet for vores medlemmer, på vandet såvel som på havnen.

I år har vi den fornøjelse at vi også får liv i klubhuset hen over sommeren. Som i sikkert alle har hørt, har familien Stenberg forpagtet det frem til 1. september. Vi ønsker dem al mulig held og lykke, og håber at det giver noget liv i området med mange gæster.

Den nye bestyrelse vil gerne prøve at få lidt aktivitet i klubhuset, derfor vil vi prøve med noget fællesspisning, hvor alle er velkommen til at melde ind. Vi forestiller os en aften med lidt god mad og hyggeligt samvær. Er du interesseret, så lad os det vide.

På generalforsamlingen blev et kvartalsregnskab foreslået, og der har Mogens Madsen og Nis Kørner sat sig i redaktørstolene, og modtager gerne nyheder til den nye “cyberballon”. SÅ skulle vi ikke have jeres mailadresser, så giv dem gerne til en fra bestyrelsen, så i kommer med på listen.

Til sejlklubben og roafdelingens frivillige, skal der lyde en stor tak for jeres kæmpe store indsats, uden jeres gåpåmod ville stedet ikke fungere. Tak også til jer der tager sig af plads og kran, så både kommer sikkert på land, og her i foråret igen kommer i deres rette element. Tak skal også lyde til ungdomsafdelingens ukuelige ildsjæl, Tobias, som gør en kæmpeindsats, for at mange unge kan komme sikkert på vandet. Tillykke også til ungdomsafdelingen med den nye Feva-jolle, som er skænket af ungdomsfonden på Ærø.

Lad Dannebrog og stander gå til tops, mens vi synger omdelte ode, og glæder os til den kommende sæson.
Efterfølgende er der et lille traktement i klubhuset, hvor alle er velkomne!

Foreningen leve!